faze gradnje

Armiranobetonska ploča - međukatna konstrukcija

U današnje doba sve češće susrećemo maštovita arhitektonska rješenja u izvedbama raznih građevina. Zbog posebnih oblika tada nije moguće međuetažnu konstrukciju izvesti u montažnoj fert tehnici. Tada je gotovo jedino rješenje napraviti punu betonsku ploču. Osim što je na ovaj način moguće izvesti skoro svaki oblik uz pravilnu primjenu nosivih armaturnih mreža postiže se i veća nosivost takve izvedbe.

armatura betonske ploče

armatura betonske ploče te obavezni vibrator

 

betoniranje i vibriranje betonske ploče

u gornjem lijevom kutu ove AB ploče vidi se dio koji je već zaravnat dok radnici vibriraju upravo naneseni novi sloj betona

Izvedba

Ovakva međuetažna konstrukcija zahtjeva više rada od montažne fert konstrukcije. Prije betoniranja potrebno je izraditi oplatu, postaviti mnoštvo čeličnih podupirača te ugraditi armaturu. Armatura mora biti ispravno povezana naročito kod spojeva s vertikalnim serklažama u stupovima.

Vrstu i polaganje armatura određuje statičar prema glavnom projektu a ona se polaže u jednu do dvije zone - gornja i donja. Balkoni, lođe i terase koji na neki način vise izvan konstrukcije obavezno se moraju armirati u gornjoj vlačnoj zoni, dok je za sredinu konstrukcije važna i jedino bitna donja zona koja tada prima sile naprezanja. Gornja zona armiranja mora biti prisutna uz sve rubove ploče, odnosno uz zidove. Prije betoniranja izuzetno je važno pregledati armaturu što je posao nadzornog inženjera. Plan armatura a često i oplate kod ovakvih izvedbi određeni su izvedbenom projektu. Prije betoniranja ugrađuju se i cijevi (bužiri) za razvod električnih instalacija.

Zbog svega ovoga cijena ovakve izvedbe je veća u odnosu na montažno rješenje.

Rasponi i dimenzije

Ovakve konstrukcije mogu premostiti veće raspone od montažnog fert rješenja kada je to potrebno. S dimenzijama raspona rastu i zahtjevi prema armaturi što opet povećava debljinu same ploče a time i njenu masu. Sve ovo je izuzetno važno ispravno izračunati u glavnom projektu što je posao statičara. Zbog specifičnosti svakog objekta nije moguće navesti neke univerzalne dimenzije. No ipak, čisto za informaciju i orijentaciju možemo reći da se kod raspona koji prevladavaju kod gradnje obiteljske kuće (do 6m) često srećemo s AB pločom koja je debljine 16cm - 20cm te se ugrađuje obostrano nosiva (Q) armatura marke Q257 (7mm) - Q355 (8mm) u pretežno dvije zone.

Još jednom napominjemo da su ove vrijednosti isključivo navedene za informiranje i orijentaciju te je važno ugraditi armaturu koja je određena u glavnom i izvedbenom projektu.