faze gradnje
AB zid podruma

Podrum i podzemne etaže

Oni koji se s gradnjom sreću prvi put vrlo teško mogu prihvatiti činjenicu da je podrum nekog objekta najskuplja etaža. Ovo se najviše odnosi na "male" privatne investitore koji grade svoju obiteljsku kuću. Ljudi često budu iznenađeni kad se suoče s cijenom gradnje podruma, no to je nažalost istina - podrum i podzemne etaže su najskuplje etaže na nekom objektu pogotovo ako se radi o ukopanim etažama. Vrlo često cijena gradnje podruma doseže iznos koji je potreban za gradnju dvije nadzemne etaže.

 

Zašto?

Zato što se radi o posebnoj etaži koja je dijelom ili potpuno ukopana. Etaža koja nije barem svojom polovicom u zemlji ili tlu se ne naziva podrumom ili podzemnom etažom. Zbog tih činjenica u gradnji podruma potrebno je uključiti neke faze gradnje koje se inače ne provode kod nadzemnih etaža a to su:

 • ispunjavanje statičkih zahtjeva za raznim opterećenjima
 • iskop
 • armirano-betonski zidovi
 • ugradnja armature
 • ugradnja oplate za betoniranje
 • ugradnja raznih instalacija već kod same izrade zidova
 • hidroizolacija izvana
 • termoizolacija koja zbog činjenice da se nalazi ukopana mora biti posebno otporna i u pravilu se izvodi vrlo skupim XPS pločama
 • zaštitne folije oko hidroizolacije i termoizolacije
 • drenaže oko zidova i temelja
 • zatrpavanje šljunkom i zemljom
 •  
betonski-blok

Betonski blok

Vanjski zidovi podruma koji su ukopani ili djelomično ukopani se ne zidaju nego bi trebali biti armirano-betonski. Naravno, zadnju riječ će kod svakog objekta imati statičar i arhitekt te prije svega o njima ovisi kako će biti izvedeni vanjski zidovi podruma.

Zid koji je zidan ciglom loše podnosi pritisak tla a zbog djelovanja vlage koja je uvijek prisutna kod ukopanih etaža može doći do znatnih oštećenja takvog zida. To je još jedan razlog zašto se podrumski zidovi ne zidaju.

Ako se ne radi o vanjskim ili zidovima koji su u kontaktu sa tlom tada se cigla ili betonski blok mogu upotrebljavati i u podrumu te je njihova primjena u tim situacijama normalna kao i kod nadzemnih etaža.

Vrlo često se kod podruma obiteljskih kuća sreće podrum zidan betonskim blokom. Ovo je odabir mnogih privatnih investitora. Također, takav blok se često koristi i kod zidanja nadtemeljnih zidova.

Mi smo mišljenja da svaki zid koji je dodiru sa tlom treba biti armirano-betonski što zbog tlačnih opterećenja samog objekta i zemlje te zbog djelovanja vlage. Na zidove koji su zidani ciglom ili betonskim blokom teže se nanosi hidroizolacija te je puno teže napraviti zatvorenu površinu hidroizolacije nego na glatke armirano-betonske zidove.