faze gradnje
fert gredice

 

fert gredice i ispune

ispuna između gredica

Fert - međukatna konstrukcija

Kod obiteljskih kuća ovo je najčešći oblik izrade međukatne konstrukcije. Popularan je zato što je takva izrada "deke" lakša za izvođenje jer ne traži puno oplate, betona i hrpu podupirača.

Mane takve izvedbe dolaze do izražaja kad je potrebno savladati velike raspone, izvesti otvore u ploči, zaobljenja ili kod izrade balkona. Tada se takvi dijelovi moraju izvoditi kao puna betonska ploča što opet komplicira izvedbu.

Isto tako, ako je posebno važno postići manju debljinu cijele međuetažne konstrukcije tada će puna AB deka zadovoljiti uvjete nosivosti sa manjom debljinom od fert konstrukcije. Ovdje se već nameće zaključak da će puna AB deka postići veću nosivost od ovakve konstrukcije jer u istu debljinu betonske ploče stane puno više armature što znači veću nosivost.

Prednosti fert konstrukcije pred punom AB pločom su manja cijena, brže postavljanje i bolja termoizolacijska svojstva.

Izvedba

Prvo se postavljaju nosive gredice a zatim se ispune popunjavaju posebnim ciglenim blokovima namijenjenim upravo za takvu izvedbu. Vrlo je važno da su razmaci između gredica točni i da odgovaraju širini ispune.

Okomito na smjer gredica, u ispunama se ostavljaju se prostori za armiranje poprečnih ukrutnih spojeva.

Na ispune se zatim postavlja armatura koje je sastavni dio tzv. tlačne ploče koja potpuno prekriva sve elemente. Tlačna ploča je obično debljine oko 5cm. Sve ove elemente statičar će odrediti i izraziti u projektu.

Rasponi

Rasponi koji se mogu premostiti sa ovakvom konstrukcijom su najčešće do 5m no postoje izvedbe za veće raspone koji se često izrađuju i isporučuju po narudžbi. Kod velikih raspona ova konstrukcija nije primjenjiva te se u takvim slučajevima pristupa izvođenju pune betonske deke ili se moraju izvoditi AB grede koje savladavaju veće raspone.