faze gradnje

Zidanje klasičnom opekom

Zidanje je faza gradnje kad nastaje etaža objekta. Dobar zidar i nekoliko radnika mogu podići etažu objekta za nekoliko dana. Zbog kasnijih radova kao što je npr. unutarnje uređenje ili fasada, vrlo je važno da su zidovi ravni i uredno izvedeni. Ako su pravilni kasnije su potrebne minimalne korekcije kod žbukanja ili izrade fasade.

Osnovno o zidanju

Opeka mora biti čista i uredna da bi se na nju bolje vezao mort te pravilna zbog postizanja ravnine zida. Kod zidanja opeku bi trebalo namočiti pri samoj ugradnji da ne bi povukla vlagu iz morta jer će na taj način veza opeke i morta biti znatno umanjena. Kod zidanja ljeti opeku bi trebalo čak i potapati u vodu prije ugradnje.

Mort

Mort za zidanje mora biti dovoljno tekuć ali ne prerijedak. On mora prodirati u ureze na opeki a opet ne smije se razlijevati. Kod pravilne gustoće on se lako nanosi zidarskom žlicom. Pravilna vlažnost isto tako osigurava i dobru vezu te kasniju čvrstoću zida. Mortom se popunjavaju dodirne i ležišne spojnice. Debljina dodirnih (okomitih) spojnica (fuga) bi trebala biti 1cm, a ležišnih (vodoravnih) 1,5cm. Kod zidanja zidar će opeku slagati u pravilan slog i pritom će rukom ili gumenim čekićem utisnuti svaku opeku u pravilan položaj.

Izvedba zidarskih radova

Zidanje započinje postavljanjem kuta, odnosno elemenata za vertikalni serklaž, ukoliko se građevina zida s vertikalnim serklažima. Između kutova slaže se opeka do opeke a ravnost se postiže pomoću građevinskog konopa i libele. Ako je potrebno dodatno poboljšati toplinsku kvalitetu zida, može se zidati predgotovljenim toplinskim mortom koji se kupuje u skladištima građevinskog materijala, ali mort ne smije biti slabiji od M5.