faze gradnje
krovni prozor

Krovni otvori i krovne kućice

Među oblikovne posebnosti krovova s ravnim strehama u nagibu ubrajaju se različito dugi i različito oblikovani prepusti i nadstrešnice, pune i djelomične lastavice te različiti otvori za osvjetljenje i prozračivanje potkrovnoga prostora.

Stoljećima je potkrovni prostor bio ispunjen samo nosivom konstrukcijom kosoga krova. Bio je samo minimalno osvijetljen jer mu je namjena bila dodatna toplinska izolacija prostora ispod njega. Za nužno osvjetljenje i prozračivanje potkrovlja bili su dostatni manji otvori koji su se ugrađivali u kosinu krova ili zabate. Oblici manjih otvora za prozračivanje bili su prilagođeni konstrukciji krova. Razvojem se potkrovlje pod strminama kosoga krova polako mijenjalo u uporabni prostor. Najprije su se potkrovlja rabila za spremišta različitih stvari, a tek su se u 17. stoljeću, zbog pomanjkanja stambenoga prostora, počela preuređivati i upotrebljavati za stanovanje. Nova je uporabnost potkrovlja zahtijevala izvedbu osvjetljenja i pogleda prema van, dakle krovne prozore.

konstrukcija mansardnog krova

konstrukcija mansardnog krova

Osvijetljena potkrovlja, krovni prozori

Mansardni krovovi i krovni elementi – nadstrešnice s prozorima postavljenim okomito na strehu za osvjetljavanje mansardi – potkrovnih stanova brzo su se raširili i s različitim se izvedbama uključili u europsko graditeljstvo. Početkom 19. stoljeća posredovanjem Austrije zaživjeli su u Hrvatskoj.

Krovne kućice, nadstrešnice, mansarde

Građevni element koji se u graditeljstvu europskoga prostora za osvjetljivanje stambenih potkrovlja smjestio u krovne konstrukcije prepoznatljivih oblika naziva se krovna kućica, a često se, neodgovarajuće, za nju upotrebljava i izraz mansarda. Oblik krovnih kućica određuje nadozid pokriven krovom. Krović nadogradnje može biti jednostrešan ili dvostrešan. Sljeme dvostrešnoga sedlastog krovića okomito je u odnosu na sljeme osnovnoga krova. Prevladavajući krovovi s dvije strehe i oblikovanim sljemenom, nazvani sedlasti ili dvostrešni krovovi strmoga nagiba, pokriveni crvenim (crijep) ili sivim (drvo, kamen, etrenit) pokrovom te drugi rijetki i iznimni oblici (četverostrešni) s ugrađenim krovnim kućicama promijenili su dotadašnju sliku gradova. Broj krovnih kućica ovisi o veličini krova i željenom osvjetljenju potkrovlja, a rasporedom po krovu vežu se na kompoziciju pročelja, građevinskoga plašta koji krov obuhvaća. Osvjetljavanje potkrovlja upotrebom krovnih kućica rašireno je u hrvatskom prostoru, osim u Primorju i Dalmaciji te mjestima i naseljima u kojima prevladavaju ravni krovovi.

konstrukcija krovnog prozora

konstrukcija krovne kućice

Osim krovnih kućica, koje su raspoređene po strmim krovovima višestambenih zgrada u gradovima, obiteljske kuće kadšto imaju veće mansarde ili nadstrešnice na duljoj stranici potkrovlja. U većini je slučajeva u osi uzdužnoga pročelja ugrađen nadozid s dodatnim krovom sa sljemenom postavljenim okomito na sljeme osnovnoga krova. Tako izveden i s krovom pokriven nadozid je osim povećanja prozora povećao i površinu potkrovlja.

Suvremeni oblici krovnih kućica, krovnih elemenata s okomito postavljenim prozorskim otvorima

Osim neodgovarajućih oblika, nagiba i novih po boji i teksturi okolišu neprilagođenih pokrova, oblikovno krovovima šteti i nepravilna ugradnja krovnih prozora, odnosno različito oblikovane krovne kućice. Pri obnovama postojećih krovova s krovnim kućicama najbolje je da one zadrže naslijeđeni oblik. Nove krovne kućice ugrađene u stare krovove, prenamjena starih praznih potkrovlja u stambena moraju se izvoditi postupno i oblikovno uskladiti s kompozicijom zgrade. Najispravnije je u kosi krov višestoljetne zgrade ugraditi krovnu kućicu oblika sukladnoga vremenu izgradnje cijele građevine. Naravno, dopušteni su i novi oblici koji moraju biti u potpunosti promišljeni do posljednjega detalja. Krovna kućica, nadstrešnica ili mansarda su građevni elementi, dio cjeline i stoga moraju biti oblikovani u suglasju s tom cjelinom – neovisno radi li se o staroj ili novoj građevini.
Osim nadstrešnica ili mansradnih prozora prostor se dodatno može osvijetliti suvremeno izrađenim krovnim prozorima u ravnini krova. I ti se prozori moraju izabrati po veličini i rasporediti po krovu tako da je uspostavljen kvalitetan odnos između oblika krova i pročelja neporemećen.