faze gradnje

Zidanje Porotherm opekom

Pripreme

Prije polaganja prvog reda Porotherm opeke na podlogu je potrebno nanijeti mort u najmanje 1cm debelom sloju. Hidroizolacija se postavlja prije morta. Za zidanje se koristi normalni mort minimalne marke 5 MPa.


Za izradu morta može se primijeniti slijedeća receptura:

- cement portland - 1 vol. dio

- vapno hidratizirano - 2 vol. dijela

- pijesak 0-4 mm prosijan - 6 vol. dijelova

- voda: do normalne konzistencije morta za zidanje s opekom.

Prije samog zidanja opeku dobro namočiti

Prije početka zidanja Porotherm opeku treba dobro politi vodom kako ne bi povukla vodu iz morta i tako oslabila čvrstoću spoja između opeke i morta pa tako i čvrstoću samog zida.

Zidanje počinje betonskim kutem ili kutem od opeke ukoliko se gradi s vertikalnim serklažima, odnosno kutnim opečnim blokom (Porotherm 30 S P +E kut ili Porotherm 38 S P +E kut) ukoliko se gradi BEZ vertikalnih serklaža.

O izvođenju vertikalnih serklaža možete pročitati ovdje.

Vertikalne sljubnice (reške) između Porotherm S P+E popunjavaju se mortom u srednjem dijelu reške tako da se dobro zapuni mortni džep. Blokovi se postavljaju sasvim jedan uz drugog tako da "zubi" jednoga bloka uđu u "utore" drugoga bloka. Između redova Porotherm S P+E postavlja se mort u količini da se formira reška debljine 1,2 cm, mort se raspoređuje po cijeloj debljini zida.

POROTHERM opeka se ne smije razbijati, već se mora rezati pomoću cirkularne pile.

Opeku treba zidati u pravilnom zidarskom vezu (najbolje je kada blokom parnog reda preklapamo blok neparnog reda za 50%). Visinu zida treba kontrolirati letvom na kojoj su označene vrijednosti visinskog opekarskog rastera - 25cm, a duljinu letvom na kojoj je označen duljinski opekarski raster - 12,5cm. Vertikalnost i horizontalnost zida postiže se pomoću libele i viska.

Opeka se ne smije razbijati, već isključivo rezati cirkularnom pilom.

Zid izgrađen od Porotherm S P+E opeke može se obrađivati sa svim sredstvima predviđenim za završnu obradu zida od opeke. U slučaju primjene specijalnih žbuka ili drugih specijalnih materijala, treba postupiti prema uputama proizvođača sredstva koje se koristi za obradu zida.