vertikalni serklaž

Vertikalni serklaž

Vertilani serklaž u zidu ima ulogu preuzimanja sila naprezanja kod potresa. Pravilno izvođenje kuteva zida i vertikalnih serklaža je vrlo važno za stabilnost i otpornost cijelog objekta.

Za izvođenje kutova preporuča se betonski kut koji služi umjesto oplate kod betoniranja vertikalnih serklaža. Prije betoniranja vertikalnih serklaža donji dio potrebno je očistiti od morta.

Da bi se izbjegla pojava toplinskog mosta potrebno je element za vertikalni serklaž dodatno izolirati. U tu svrhu može se s vanjske strane kutnog elementa postaviti toplinski mort ili izolacijski materijal kao što je mineralna vuna ili stiropor. Jedno od rješenja je staviti toplinsku izolaciju uz element za vertikalni serklaž, a s vanjske strane obzidati opekom.

 

Za bolje povezivanje zidova preko kutova i učvršćenja obloge serklaža preporučamo armiranje šipkom 1 Ø 6 mm u svakoj drugoj horizontalnoj sljubnici.
Vertikalni serklaži se armiraju minimalnom armaturom 4 x Ø14 mm, vilice Ø 6 mm / 25 cm, uz preklop vertikalne armature u stupu minimalno 80 cm za sljedeću etažu.